Dịch vụ
Dịch vụ bảo vệ các sự kiện.
  • Ca nhạc, thời trang, thể thao.
  • Hội nghị, họp báo, hội chợ, triển lãm.