Dịch vụ
Dịch vụ bảo vệ cơ sở vật chất.
  • Văn phòng, cao ốc, trung tâm thương mại.
  • Ngân hàng, khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ.
  • Bệnh viện, trường học, nhà riêng.
  • Kho bãi, nhà máy, công trường xây dựng.