Hình Ảnh  ›  TẬP HUẤN CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ ĐỘI BẢO VỆ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.