Hình Ảnh
Tổng kết công ty năm 2012

Tham gia giải bóng đá mini năm 2015.

Hội đồng khen thưởng & kỷ luật năm 2013

Đại hội chi bộ công ty năm 2015.

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHÓA III/2016

TẬP HUẤN CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ ĐỘI BẢO VỆ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.