Giới thiệu chung

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ Á CHÂU.
  1. Ông: NGUYỄN THÀNH ĐÔNG. Chức vụ: Tổng giám đốc.
  2. Bà: LẠI THỊ QUỲNH MAI.        Chức vụ: P. Tổng giám đốc hành chính kiêm kế toán trưởng.
  3. Ông: NGUYỄN ĐỨC MINH.      Chức vụ: Trưởng phòng đào tạo nghiệp vụ
  4. Bà : NGUYỄN THỊ VIỆN.          Chức vụ: Trưởng phòng nhân sự.
  5. Ông : BÙI VIẾT LỘC                Chức vụ: Trương ban tham mưu và Nghiệp vụ
  6. Bà : DƯƠNG THỊ HẠNH           Chức vụ : Phó phòng kinh doanh
 
NHỮNG CƠ SỞ TẠO NÊN NIỀM TIN VỮNG CHẮC CHO QUÝ KHÁCH HÀNG 

Có tiêu chí phục vụ Khách hàng rõ ràng và kiên định với tiêu chí  “Đạo Đức - Sức Khỏe - Chuyên Nghiệp”.

Luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng ý kiến Khách hàng.

Luôn tìm hiểu kỹ đặc thù, tính năng của Khách hàng để xây dựng và triển khai phương án Bảo vệ cho phù hợp, hợp lý tối ưu nhất.  

Luôn ý thức việc bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, hàng hóa của Khách hàng như bảo vệ cho chính  mình mà không phải với tư tưởng là người cung cấp lực lượng bảo vệ.             

Cung cấp những Nhân viên có phẩm chất, năng lực tốt nhất thông qua quá trình:

  • Xác minh về thân nhân, đánh giá phẩm chất đạo đức, tính cách bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành. Đồng thời có sự kết hợp với Chính quyền và Công an.
  • Sàng lọc khi huấn luyện – đào tạo và làm việc.
  • Trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên ngành, các kiến thức bổ trợ kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công tác bảo vệ.        
  • Giúp Quý khách hàng tập trung toàn bộ quyền lực cho các hoạt động của Doanh nghiệp mà không phải bận tâm hoặc phiền toái bởi các công tác bảo vệ.